Opleidingen & cursussen

Herroepingsrecht

 1. Annulering
  Ben je ingeschreven voor een cursus en wens je deze te annuleren? Neem dan telefonisch contact op met D-Nails via +32 470 66 20 43. Wij zullen ten alle tijden proberen om samen met jou de juiste oplossing te vinden.

 2. Betaling
  Door middel van inschrijving ga je een juridische overeenkomst aan met D-Nails. De volledige betaling dient plaats te vinden op het moment van het aangaan van deze overeenkomst.
  Het is niet toegestaan om de betalingsverplichting op te schorten. Indien er geen betaling plaatsvindt na uiterlijk 14 dagen, maar je wel ingeschreven staat voor een cursus, ben je van rechtswege in verzuim, zonder dat D-Nails je hiervan op de hoogte hoeft te brengen. D-Nails is gerechtigd om je een betalingsherinnering te sturen en voor elke dag tot aan de dag waarop de gehele betaling plaats zal vinden ben je aan D-Nails een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het initiële bedrag per dag.

 1. Herroepingsrecht
  Aangezien al de onze cursussen een professioneel karakter hebben, en daarmee bedoeld zijn voor mensen met een professioneel doeleinde, is er geen herroepingsrecht mogelijk. Door je in te schrijven voor onze cursus, zeg je toe geen consument te zijn en ten gevolge hiervan dus geen recht te hebben op herroeping van je koop op afstand binnen een bepaalde termijn.

  Mocht je in het onwaarschijnlijke geval worden aangezien als consument, en je ook niet akkoord bent gegaan met het afstand doen van je herroepingsrecht, dan beschik je over een termijn van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst met D-Nails, zonder bijkomende kosten en zonder opgave van enig motief, kan herroepen. Je kan dit doen door aan D-Nails een e-mail te sturen binnen deze termijn, waarin je duidelijk maakt dat je je overeenkomst wil herroepen.